Pro-insekt

Stanislav Škarba PRO - INSEKT
Hlboká 79
949 01  Nitra
0911 063 746
s.skarba@centrum.sk
Pro-Insekt
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 
Dobrý deň,
 
naša spoločnosť  PRO-INSEKT so sídlom v Nitre a  pracoviskom v Bratislave  Vám ponúka dezinsekčné a deratizačné práce vo Vašich objektoch.
 
Činnosť DDD vykonávame od roku 1994.
 
Naša činnosť sa zameriava najmä na komunálnu sféru - zdravotníctvo, školstvo, bytové hospodárstvo a hotelierstvo.
 
Práce vykonávame diskrétne, nezávisle na dni a čase, podľa Vašich požiadaviek.
 
Na základe prieskumu určíme druh škodcu, ohnisko výskytu, úroveň populačnej hustoty a migračné cesty.
 
Vykonávame priamy asanačný zásah pri použití modernej techniky a prípravkov najvhodnejších pre daný objekt, z hľadiska hygieny a ochrany životného prostredia.
 
Na vykonávanie dezinsekčných a deratizačných prác máme požadovanú kvalifikáciu a predpísané osvedčenia.
 
Pohotovosť realizácie prác:  sme povinný každú prácu 48 hodín pred začatím hlásiť príslušnému Regionálnemu ústavu verejného zdravotníctva.
 
 
Tešíme sa na spoluprácu.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky