Deratizácia - Pro-insekt

Stanislav Škarba PRO - INSEKT
Hlboká 79
949 01  Nitra
0911 063 746
s.skarba@centrum.sk
Pro-Insekt
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Deratizácia

 

 
 
Je systém regulácie škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a s populačnou dynamikou hlodavcov. Za týmto účelom sa využívajú rôzne metódy a prostriedky s cieľom udržať populáciu škodlivých hlodavcov na nižšej úrovni než sú úrovne dosahovaných ekonomických strát.
 
Pod pojmom deratizácia rozumieme komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov.
 
Jedná sa hlavne o: potkan obyčajný, potkan čierny, myš domová, hraboš poľný, škrečok poľný a syseľ obyčajný.
 
 
-deratizácia je závislá od výskytu hlodavcov
 
-na vhodnosti materiálov, podľa povahy objektu
 
-na rozsahu vykonania deratizácie : lokálna
 
                                                        ohnisková
 
                                                        celomestská
 
 
Pravidelné vykonávanie deratizácie je legislatívne nariadené v týchto objektoch:
 
1. Vo výrobniach a skaldoch potravín a surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu
 
2. V objektoch, kde sú chované laboratórne zvieratá
 
3. V odchytových a komorových strediskách a zariadeniach pre chov zvierat
 
4. V chovoch ošípaných
 
5. V chovoch hospodárskych zvierat
 
6. Všetky priestory výrobní kŕmnych zmesí
 
7. V ohniskách niektorých nákaz ľudí a zvierat podľa nariadenia príslušného epidemiológa a epidozootológa
 
 
1.)Deratizáciu budú vykonávať kvalifikovaní pracovníci, ktorí majú odbornú spôsobilosť.
 
2.)Rozhodovanie o spôsobe vykonania deratizácie a jeho rozsahu a dobe trvania kladenia nástrah zohľadní zadávateľ prác, podľa nahláseného alebo zisteného výskytu hlodavcov.
 
3.)Podľa rozsahu výskytu hlodavcov a počtu objektov pripadajúcich do úvahy na položenie nástrah sa určí termín - doba, počas ktorej prebehnú práce.
 
4.)Keďže ide o akciu, ktorá si vyžaduje dodržanie všetkých predpisov a nariadení, musí byť termín -doba trvania prác v súlade s týmito požiadavkami.
 
 
Použitie nástrah
 
 
Vzhľadom na migráciu ľudí v meste, v budovách, na súkromných pozemkoch a v blízkosti budov, musia byť použité nástrahy , ktoré nezapríčinia poškodenie zdravia obyvateľov pri styku s nimi.
 
Najvhodnejšie prípravky pre deratizáciu, hlavne pre kanalizačnú sieť, teplovody, súkromné domy sú nástrahy vo voskovej úprave morené zrno, granule.
 
Zrno -Lanirát, Deralan morená pšenica
 
Granule -Baraky, Rodentic fast
 
Samostatné parafínové nástrahy
 
Lepové vaničky
 
Živolovné automaty
 
 
 
Spôsob kladenia nástrah
 
 
Skladové priestory
 
 
Pred začatím prác obdržíme zoznam objektov, v ktorých bude vykonaná deratizácia  aby sme si mohli dohodnúť termín.
 
Pracovníci vedia podľa obhliadky objektu, kde má byť nástraha položená.
 
Tu je aj dôležitá informácia od správcu objektu o pohybe hlodavcov, hlavne vo vonkajších priestoroch.
 
Nie všetky sklady majú rovnaké priestory a preto sa počet nástrah bude líšiť od dohodnutého počtu.
 
V skladových priestoroch vyzbierame staré nástrahy.
 
Pri vykonaní deratizácie sa môže stať, že hlodavce uhynú v skladových priestoroch a tak vykonávame dezinfekciu týchto miest zdarma.
 
Každý sklad bude označená „VÝSTRAHOU“.
 
Po ukončení prác nám zodpovedná osoba podpíše počet vyložených nástrah a bude poučený o toxicite prípravkov.
 
 
Kanalizačná sieť
 
 
je najväčším migračným miestom hlodavcov a preto jej treba venovať veľkú pozornosť.
 
Do kanalizačnej sieti máme špeciálne upravené nástrahy, ktoré majú v sebe zaliaty drôt a tak sa nástraha zavesí nad hladinu alebo položí na betónové plochy a uviaže sa o poklop kanálu.
 
Nástrahy sú odolné voči vlhku a takto uviazané nástrahy  neodplaví ani veľká voda.
 
Odporúčame dokladanie nástrah s odstupom 14-24 dní.
 
 
 
Vonkajšie priestory
 
toto sú tiež miesta, kde sa vo veľkom množstve vyskytujú hlodavce.
 
V blízkom okolí sa nájdu vyhrabané diery a to umožňuje vykonať bezpečnú a kvalitnú deratizáciu .Nástrahy sa vložia do dier kadiaľ hlodavce vychádzajú.
 
 
 
Rodinné domy
 
 
Pracovníci asanačnej skupiny vedia podľa obhliadky objektu, kam má byť nástraha položená. Tu je aj dôležitá informácia správcu alebo majiteľa objektu o pohybe hlodavcov. Vzhľadom k tomu, že vo väčšine rodinných domov sa chovajú hospodárske zvieratá, môže sa predpokladať aj väčší výskyt hlodavcov a preto treba týmto domom venovať väčšiu pozornosť pri kladení nástrah a to z toho dôvodu, aby sa nástrahy rozložili na najvhodnejšie miesta a aby sa zamedzil prístup deťom a zvieratám.
 
Z praxe sa vie, že potkan je pažravý a dokáže skonzumovať veľké množstvo potravy.
 
Preto predpokladáme vyložiť na jeden rodinný dom 4-6 kusov nástrahy.
 
Každý majiteľ domu bude poučený o jedovatosti prípravku „VÝSTRAHA“ a podpisom potvrdí vykonanie deratizácie a množstvo položených nástrah.
 
Aby nedochádzalo k veľkému výskytu hlodavcov, osvedčuje sa vykonať deratizáciu 2 krát do roka.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky